VERSCHIL FLEXBOX CONTAINERS EN SECTIES EN KOLOMMEN

Gratis voorbeeld

Je vraagt ​​je vast af wat de verschillen zijn tussen containers en secties. 

Dit zijn enkele belangrijke verschillen:

  1. Je kunt widgets aan containers toevoegen met flexbox, terwijl je bij secties kolommen moet toevoegen en er vervolgens widgets aan moet toevoegen.

  2. In de flexcontainer is de widgetbreedte standaard inline, terwijl bij een kolomsectiestructuur de widgetbreedte standaard de volledige breedte heeft.

  3. Vroeger kon je slechts één binnensectie binnen een sectie toevoegen, maar met de nieuwste flexcontainers kun je zoveel containers toevoegen als je wilt.

  4. Met de kolomsectiestructuur kun je de richting van de widget wijzigen met behulp van kolom- of inline-positionering. Met de nieuwste flexcontainer kunje nu de richting van de widget wijzigen met behulp van Kolom, Rij, Kolom omkeren of Rij omkeren.

  5. In de kolomsectiestructuur werden omgekeerde kolom- of dubbele secties gebruikt om webpagina’s responsief te maken. Bij de nieuwste flexcontainermethode kun je voor elk apparaat een aangepaste volgorde van widgets of containers gebruiken.

  6. De uitlijningsopties in de sectie-/kolomstructuur zijn Links, Midden en Rechts. Aan de andere kant krijg je met flexcontainers uitlijningsopties zoals flex-start, flex-center en flex-End.
Les tags: ELlementor flexbox containers, Flexbox Containers
Terug naar: AAN DE SLAG MET ELEMENTOR PAGEBUILDER > FLEXBOX CONTAINERS